Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1194 (2006-2007)
Innlevert: 11.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Viser til dagens debatt i Stortinget (8. juni 2007) der statsråden gjentatte ganger ble utfordret til å informere Stortinget om hvilke konkrete tiltak, sett i lys av det aktive eierskapet, som er gjort for å verne om norske interesser i Venezuela. Statsråden unnlot å svare på disse spørsmålene, så undertegnede spør på nytt.
Hva konkret har Regjeringen eller enkelte statsråder gjort for å verne om norske interesser i Venezuela/Statoil-saken?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Som redegjort for i mitt brev av 15. februar 2007 til Stortinget som svar på spørsmål nr. 581 fra representanten Kåre Fostervold, er det styret og administrasjonen i Statoil som er ansvarlig for selskapets forretningsmessige disposisjoner. Dette gjelder også investeringsbeslutninger i utlandet, herunder den risikoeksponering selskapet er villig til å påta seg. Det følger av dette at det tilsvarende er styret og selskapets ledelse for øvrig som også er ansvarlig for å ivareta Statoils og aksjeeiernes interesser på beste måte i situasjoner som den i Venezuela.

Jeg har full tillit til at styret i Statoil håndterer denne saken i samsvar med den kompetanse som er tillagt styret.