Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1244 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Regjeringen har med sin beslutning om at Forsvaret skal stå for driften ved den nye redningshelikopterbasen i Florø, skapt ny usikkerhet i forhold til når driften her kan komme i gang. Statsråden har i sitt svar til Jan Tore Sanner, skriftlig spørsmål nr. 1129, uttalt: "Florø vil være blant de første basene med nye helikopter når leveransene er klare."
Når vil leveransen av nye redningshelikoptre være på plass, og vil basen i Florø komme i drift i 2009 slik Stortinget tidligere har forutsatt?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil i samarbeid med bl.a. Forsvaret iverksette en ny anskaffelsesprosessfor kjøp av nye redningshelikoptre gjennom en åpen anbudsrunde i markedet. Dersom denne anskaffelsesprosessen går slik Regjeringen ønsker, vil de nye redningshelikoptrene kunne innfases i perioden 2011-2014.

I anledning svar på skriftlig spørsmål nr. 1120 fra stortingsrepresentant Åge Starheim, har jeg orientert om at Forsvaret skal drive redningshelikopterbasen i Florø som et detasjement med oppstart 1. januar 2009.