Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1270 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Østlendingen av 12. juni 2007 kan vi lese om et brev som tok 7 dager på en avstand på ca. 45 km.
Er dette en forsvarlig reisetid for et brev, eller vil statsråden ordne det slik at de som bor i Distrikts-Norge har en posttjeneste som er i forhold til det de betaler for?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: 7 dagers fremsendingstid for et brev er for lenge. Det er i Postens konsesjon stilt krav om at minst 85 pst. av A-posten skal være fremme over natt. Posten har i lengre tid, særlig i fjor høst og i vinter, hatt problemer med fremsendingskvaliteten. Etter at Posten har gjennomført en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen, ligger nå fremsendingskvaliteten igjen ligger over konsesjonskravet.