Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1277 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I forbindelse med behandlingen av klimakvoteloven viste Regjeringen at de er villige til å endre næringers rammebetingelser drastisk for å redusere CO2-utslipp. I samme forbindelse skrev statsråden i et svar til komiteen at man ønsket satsing på blant annet solenergi i fremtiden. Dette fordi solenergi er CO2-fritt. CO2-utslipp fra produksjon av silisium/solceller er i dag utelatt i klimakvoteregimet.
Kan statsråden forsikre solcellebransjen om at den ikke blir overrasket med et omfattende, kostbart CO2-regime i fremtiden?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen fører en effektiv klimapolitikk som innebærer at rammebetingelsene for fornybar sektor ikke skal svekkes vis-à-vis sektorer med klimagassutslipp. Regjeringen vil at alle investeringer skal ta høyde for en karbonkostnad, slik at utslipp blir å betrakte som en innsatsfaktor på lik linje med arbeidskraft og kapital.

Regjeringen mener det foreslåtte kvotesystemet vil være med på å skape riktige betingelser for næringslivet i et langsiktig perspektiv. Investeringer i anlegg for solcelleproduksjon er et eksempel på vilje til å satse på investeringer i Norge.

De virksomhetene som kan bære de reelle klimakostnadene i fremtiden har høyere avkastning og bidrar til større verdiskaping enn bedrifter som ikke kan bære disse kostnadene. Jeg ser ingen grunn til bekymring hva angår rammebetingelsene til solcellebransjen i så måte.