Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1279 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Kan helse- og omsorgsministeren oversende undertegnede en detaljert oversikt over alle de nevnte 7 800 nye årsverkene spesifisert pr. kommune?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringen uttales det bl.a. at Regjeringen vil øke antall årsverk i pleie- og omsorgstjenesten med 10 000 innen utgangen av 2009 (i forhold til nivået i 2004). I forbindelse med debatten om Revidert nasjonalbudsjett 2007 i Stortinget 15. juni uttalte helse- og omsorgsministeren:

"Jeg er veldig glad for å kunne orientere Stortinget nå om helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at kommunene i fjor, altså i 2006, fikk om lag 5 900 nye årsverk i omsorgssektoren. Det betyr at vi, etter drøyt ett og et halvt år i regjeringsstolen, har greid å få til 7 800 nye årsverk i omsorgssektoren."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringens mål om 10 000 nye årsverk følges opp gjennom flere ulike datakilder. Stortinget ble orientert om dette gjennom St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Tallene som representanten viser til i sitt spørsmål er presentert av Statistisk sentralbyrå (SSB) og bygger på kommunenes rapportering til det såkalte AA-registeret. Detaljerte oversikter for den enkelte kommune kan innhentes hos SSB.

Slik som redegjort for i Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding fra 15. juni opplyser SSB om at noe av den rapporterte veksten for enkelte kommuner kan skyldes endret rapportering og ikke reell endring i antall årsverk. Tall for enkeltkommuner bør derfor brukes med en viss varsomhet.