Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1285 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 26.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Den 8. mai ble en rekke nordmenn arrestert i Natal-provinsen i Brasil. Blant disse fantes to trønderske forretningsfolk. Familiene til de varetektsfengslede trønderne viser i media til at det har vært svært vanskelig å få til en dialog med Utenriksdepartementet.
Vil utenriksministeren sette seg inn i saken og bidra til at soningsforholdene blir forbedret, og sørge for at norske embetsfolk fra ambassaden eller generalkonsulatet følger rettsprosessen for å sikre seg at rettssikkerheten til de varetektsfengslede blir ivaretatt?

Begrunnelse

Begge de trønderske forretningsfolkene hadde rent rulleblad fra Norge og er ifølge media ikke mistenkt for kriminelle handlinger av norsk politi. Allikevel vurderes Økokrims foreløpige rapport om disse å være sterkt medvirkende til arrestasjonen. Så lenge den norske stat bidrar til at norske statsborgere blir arrestert, burde det borge for at staten også i ettertid gav saken skikkelig oppfølging og sørget for at saken ble skikkelig belyst fra alle sider. Representanten understreker at han på generelt grunnlag ikke finner grunn til å ha dårlig tillit til rettsvesenet i Brasil, men denne saken har på grunn av sin størrelse og art fått mye oppmerksomhet i brasilianske media og har der blitt hauset kraftig opp. Dette burde også borge for at den norske utenrikstjenesten fulgte med på at det som fort kan vise seg å være uskyldige norske forretningsfolk, får en rettferdig rettergang.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg kan forsikre representanten om at Utenriksdepartementet har fra første stund fulgt opp denne saken på samme måte som vi håndterer andre tilsvarende saker hvor norske statsborgere arresteres i utlandet.

Både fra departementet, generalkonsulatet i Rio de Janeiro og konsulatet i Natal har norske myndigheter hatt kontakt med familiemedlemmer og advokater til de siktede siden 8. mai i år.

Norges honorære konsul i Natal avla nordmennene besøk i fengselet første gang den 14. mai og han besøkte dem igjen 5. juni.

I perioden 13. til 15. juni reiste Norges generalkonsul i Rio de Janeiro til Natal. Hun traff de fengslede nordmennene hver for seg i fengselet. Hun hadde i tillegg møter med dommeren i saken, og med sjefen for det føderale politiet i Natal og med lederen for Paradis-aksjonen.

Formålet med disse møtene var ikke minst å innhente informasjon om saksgangen og rettsprosessene.

Generalkonsulen formidlet også klagepunkter fra de innsatte både til føderalt politi og dommer; om for eksempel trange soningsforhold, sjelden lufting, besøk kun med glassrute mellom, besøk kun én gang i uken, dårlig mat i helgen, at de innsatte ikke fikk motta telefoner fra norske advokater etc.

Både familiemedlemmer og norske advokater har fått informasjon i etterkant av generalkonsulens besøk i Natal.

Nordmennene har selv engasjert advokater i Brasil og flere av dem også i Norge.

Jeg vil anta at familie i Norge også mottar informasjon fra disse advokatene. Vi har også fått opplysninger om at en norsk advokat var tilstede på første høring i saken i forrige uke.

Generelt sett vil jeg legge til at nordmennene er som kjent arrestert i Brasil for mistanke om brudd på brasiliansk lov. Det er naturlig nok landets egne lover og regler som kommer til anvendelse i denne saken.

Norske myndigheter har ikke anledning til å intervenere i andre lands rettsprosesser, og det er kun i særlige tilfeller at representanter for en norsk utenriksstasjon er til stede under en rettssak.

I lys av denne sakens spesielle karakter var en representant fra det norske konsulatet i Natal til stede som observatør i første høringsrunde for to av nordmennene den 19. juni, og det tas sikte på at konsulatet også vil være til stede i første høringsrunde for de andre nordmennene, så langt dette er praktisk mulig.

Departementet vil senere vurdere nødvendigheten av å være til stede ved eventuelle nye runder i andre rettsinstanser senere; i det tilfellet trolig i Brasilia der de to siste ankeinstansene befinner seg.

Departementet vil fortsette å følge denne saken, på samme måte som vi følger opp og yter assistanse til andre nordmenn som blir arrestert i utlandet, for å påse at norske statsborgerne blir behandlet på riktig måte i henhold til gjeldende rettsregler på stedet og internasjonalt.