Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1297 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er store mangler på lærebøker og læremidler tilpasset Kunnskapsløftet - Samisk.
Hvordan vil læremiddelsituasjonen i den samiske skolen være ved skolestart 2007/2008?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Jeg vil vise til at Sametinget har fått delegert ansvar for utvikling av samiske læremidler for grunnopplæringen. I tilknytning til Samisk læremiddelutvikling - Strategisk plan 2001- 2005 har Sametinget innenfor sin rammebevilgning avsatt mellom 12 og 14,5 mill. kr årlig til utvikling av samiske læremidler. For 2006 og 2007 har Sametinget bevilget henholdsvis 14,6 og 15,1 mill. kr til utvikling av samiske læremidler. I 2006 fikk Sametinget en ekstrabevilgning fra Utdanningsdirektoratet på 2 mill. kr til utvikling av læremidler i forbindelse med Kunnskapsløftet. Sametinget vil i løpet av høsten legge frem en ny strategi for samiske læremidler og læremiddelbehovet må sees i lys av denne.

Kunnskapsdepartementet forutsetter at Sametinget ivaretar sitt ansvar for utvikling av samiske læremidler tilpasset Kunnskapsløftet - Samisk.