Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1328 (2006-2007)
Innlevert: 29.06.2007
Sendt: 29.06.2007
Besvart: 05.07.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Trondhjemmeren Fredrik Due innehar rekorden som lengst regjerende norsk statsminister. Under Dues regjeringstid oppnådde Norge gode resultater både i forhold til utvikling og vekst i norsk næringsliv og i konflikten med Sverige under unionstiden. Allikevel finnes det ingen større byste eller statue av Due hverken i hovedstaden eller i hjembyen Trondheim.
Vil statsråden ta initiativ til at et slikt minne kan reises innen 150-årsdagen for Dues avgang i desember 2008?

Begrunnelse

27. februar 1840 ble trondhjemmeren og statssekretæren Fredrik Due utnevnt av kong Carl Johan som norsk statsminister. Da Due 18 år og 282 dager senere gikk av som statsminister, satte han ny rekord i antall år som statsminister i Norge både sammenhengende og totalt. Begge disse rekordene står ennå, og vil sannsynligvis gjøre det i all fremtid. På grunn av sin gode dialog med unionskongene Carl Johan og Oscar I oppnådde Due meget i konflikten mellom den norske og den svenske regjering på denne tiden. Norsk næringsliv og sjøfart opplevde vekst og velstand. Når Fredrik Due til tross for sine åpenbare kvaliteter som regjeringssjef allikevel aldri har blitt hedret slik han burde, kan det forklares med at han var høyremann og representant for embetsmannsstaten. Da Venstre og senere Arbeiderpartiet overtok makta, ble det et stadig viktigere poeng å ta avstand fra dette regimet og dets viktigste spillere. Når 150 år er gått, burde det allikevel være nok til å legge bak seg dette og hedre Fredrik Due for den lange og gode innsatsen Due gjorde for Norge ved statsrådsavdelingen i Stockholm.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet tar ikke initiativ til å reise monument til minne om enkeltpersoner. Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å gjøre unntak i dette konkrete tilfellet.