Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1369 (2006-2007)
Innlevert: 12.09.2007
Sendt: 13.09.2007
Besvart: 20.09.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Ifølge Teknisk Ukeblads nettutgave lovet APs Tore Nordtun, på et møte i Hammerfest, at Hammerfest Energi skulle få konsesjon til sitt gasskraftverk med CO2-rensing.
Kan statsråden bekrefte at det er tilfellet?


Begrunnelse

http://www.tu.no/energi/article110735.ece

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: NVE avslo 26.06.2007 søknad fra Hammerfest Energi AS om konsesjon for et 100 MW gasskraftverk med CO2-håndtering i Hammerfest. NVE vektla særlig anleggets høye produksjonskostnader og begrensede virkningsgrad sammenlignet med andre løsninger for CO2-fangst.

NVEs vedtak er påklaget av Hammerfest Energi AS, ZERO og Sargas AS. NVE skal i henhold til forvaltningsloven nå foreta de undersøkelser klagene gir grunn til. Dersom direktoratet ikke opphever eller endrer sitt eget vedtak, vil klagesaken bli oversendt departementet for behandling med direktoratets kommentarer til klagene.

Klagesaken vil bli behandlet på ordinær måte, og jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gå inn i en drøftelse av hva som er uttalt i sakens anledning nå.