Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1385 (2006-2007)
Innlevert: 14.09.2007
Sendt: 17.09.2007
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 26.09.2007 av justisminister Knut Storberget

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Formue og inntekt for barn under 16 år lignes normalt hos foreldrene. Når overformynderiet forvalter barnas formue, så er det imidlertid mulighet for å søke om at overformynderiet dekker den merskatt som dette medfører. Erfaring har vist at overformynderiet i mange kommuner ikke er kjent med denne muligheten, noe som bidrar til redusert løpende økonomi i familien.
Vil Regjeringen foreta endringer som sikrer at denne søknadsmuligheten blir gjort til det normale utgangspunkt, eller på annen måte bidra til å løse problemet?

Begrunnelse

Overformynderiet i kommuner som Oslo og Bergen har ifølge oppslag i DN 14. september rutiner og praksis for å dekke merbeskatningen for foreldre/verger som barnas overformynderiforvaltede formue medfører for foreldre/verger. Denne mulighet er ukjent for overformynderiet i flere andre kommuner, noe som skaper ulikhet avhengig av hvilken kommune man bor i. Det medfører en økt skattebyrde på mange foreldre eller verger, og derved strammere økonomi i familien, fra midler foreldrene verken har rett til eller tilgang til avkastning fra.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er overført fra finansministeren da det gjelder vergemål.

Justisdepartementet arbeider for tiden med oppfølgingen av NOU 2004:16 vergemål. Som del av dette arbeidet vil jeg vurdere reglene for og praksisen knyttet til dekning av slike skatteutgifter som spørsmålet gjelder.

Som et ledd i dette arbeidet vurderer jeg også en ny organisering av vergemålstjenesten. Et viktig formål med dette er å oppnå økt rettssikkerhet, kompetanse og likebehandling i tjenesten.