Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1387 (2006-2007)
Innlevert: 17.09.2007
Sendt: 17.09.2007
Besvart: 25.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden fjerne tollen på melbaserte kakemikser fra EU i tollkode 1901.2091 umiddelbart, for å hindre at ikke bedriftens konkurransekraft svekkes?

Begrunnelse

Millba as er et av Nordens mest moderne bakeri for amerikanske muffins og donuts og holder til i Skien i Grenland. Bedriften ble startet i 1999, og i 2000 lanserte Millba amerikanske muffins og donuts i det norske markedet under Millbas varemerke "Aunt Mabel's". Siden lanseringen av "Aunt Mabel's" har Millba hatt en kraftig vekst både i Norge og i utlandet. Millba eksporterer i dag kaker til Sverige, Danmark, Island, Nederland, Tyskland, Latvia, Litauen, Saudi Arabia og Færøyene. Millba vant i 2005 Innovasjon Norges Kommersialiseringspris.
Millba forventer et salg av 35 millioner amerikanske kaker i 2007, og eksportandelen er sterkt økende.
Millba importerer en rekke kakemikser fra EU og betaler en toll på kr. 2,27 per kilo importert kakemiks i tollkode 1901.2091. Som følge av økte kornpriser i EU er tollen på korn/mel inn til Norge fjernet, mens tollen på melbaserte kakemikser ikke er endret, dette er forhold som både er konkurransevridende og som bidrar til å svekke bedriftens konkurransekraft.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Mitt svar er utarbeidet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Tollsatsen for import av kakemikser under tolltariffens varenummer 19.01.2091 fastsettes på grunnlag av en standardresept. Gjeldende tollsats fra EU er 2,27 kroner pr. kg. Tollsatsen for hvetemel som inngår i denne varen, er 1,96 kroner pr. kg., som tilsvarer den satsen man i dag må betale for import av rent hvetemel. Det er altså ikke slik at tollsatsen for mel inn til Norge er fjernet.

Kakemiks inngår i Protokoll 3 til EØS-avtalen. Gjeldende Protokoll 3-avtale ble iverksatt 1. november 2004. Tollsatsene er faste og påvirkes ikke av eventuelle prissvingninger i det norske markedet eller EU-markedet. Dette gjelder for øvrig også for Protokoll 3-tollsatsene inn til EU-markedet.

For bakervarer som kakemiks innebærer dette i praksis økt konkurransekraft for norskproduserte varer dersom internasjonale råvarepriser øker uten tilsvarende prisøkning på det norske markedet. I motsatt tilfelle vil konkurransekraften for norskproduserte varer reduseres når internasjonale råvarepriser går ned. Som en konsekvens av at tollsatsene i Protokoll 3-avtalen er faste, vil en måtte forvente slike endringer i konkurransekraften over tid i takt med svingninger i internasjonale råvarepriser. Den siste tiden har internasjonale råvarepriser økt og importen av ferdigvarer således blitt dyrere. Dette har forbedret konkurransesituasjonen for tilsvarende norskproduserte ferdigvarer, ettersom råvareprisnivået i Norge har vært mer stabilt.

Som nevnt ovenfor ligger tollsatsene i protokoll 3-avtalen fast. Endringer vil skje i forhandlinger med EU der også Island og Liechtenstein er med. Tollsatsene innenfor Protokoll 3 kan ikke administreres ned i henhold til forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Innenfor gjeldende avtale må bedriftene tilpasse seg nasjonale og internasjonale prissvingninger ved planlegging av sin virksomhet.