Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1392 (2006-2007)
Innlevert: 17.09.2007
Sendt: 18.09.2007
Besvart: 21.09.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Arbeiderpartiets partisekretær, Martin Kolberg, uttaler i VG 17. september at han vil stoppe veksten i norsk økonomi. En slik politikk vil føre til at den norske velstanden stagnerer, og vil også begrense statens inntekter.
Er finansministeren enig med Kolberg i at dette er en fornuftig politikk?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Regjeringens mål og innretting av den økonomiske politikk kommer tydelig til uttrykk i en rekke stortingsdokumenter, se bl.a. Nasjonalbudsjettet 2007 og i Revidert nasjonalbudsjett 2007. Nasjonalbudsjettet 2008 legges fram 5. oktober.