Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1404 (2006-2007)
Innlevert: 21.09.2007
Sendt: 24.09.2007
Besvart: 28.09.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statkraft og SCA satser mer enn 14 milliarder kroner på vindkraft i Sverige, tilsvarende 2,8 TWH ny energi. Norge nedprioriteres fordi svenskene har langt gunstigere støtteordninger. I februar/mars 2006 gav Regjeringen inntrykk av at Norge ville få en av Europas beste støtteordninger for fornybar energi. Resultatene viser at det motsatte er tilfellet. Tilbakemeldingene sier også at det er støttesystemet som er feil, og ikke nødvendigvis mangelen på penger i fondet.
Vil Regjeringen gjøre endringer i støttesystemet utover å øke fondet?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det arbeides med mange vindkraftprosjekter i Norge. Flere anlegg har fått konsesjon og mange prosjekter ligger til konsesjonsbehandling. Enova har i år gitt tilsagn om støtte til ett vindkraftprosjekt av betydelig størrelse.

Regjeringen har vedtatt å innføre en støtteordning for fornybar elektrisitet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007) om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder. Støtteordningen er forutsigbar og gir investorene sikkerhet for at prosjekter som inngår kontrakt med Enova får støtte for produksjonen over 15 år.

Det tas sikte på at ordningen skal tre i kraft 1. januar 2008. Olje- og energidepartementet vil vurdere ordningen i lys av utviklingen i markedet, jf. St.meld. nr. 11 (2006-2007). Eventuelle justeringer i ordningen vil da gjelde for kraftproduksjon fra anlegg som bygges etter at endringer i ordningen er vedtatt. Olje- og energidepartementet vil følge nøye med på hvilken effekt ordningen har.