Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1405 (2006-2007)
Innlevert: 21.09.2007
Sendt: 24.09.2007
Besvart: 28.09.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen nedsatte i vår et thoriumutvalg. Når kan man forvente at utvalgets arbeid er ferdig, og vil Regjeringen følge opp utvalgets rapport gjennom en stortingsmelding?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Thoriumutvalget ble nedsatt for å etablere et best mulig faktagrunnlag rundt muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon. Utvalget var opprinnelig bedt om å avlevere rapport innen utgangen av 2007. Olje- og energidepartementet har imidlertid utsatt fristen til månedsskiftet januar-februar 2008. Dette skyldes utstrakt møtevirksomhet og krevende koordinering med blant annet internasjonal deltakelse i utvalget. Departementet avventer utvalgets rapport og konklusjoner før det tas en beslutning, og hvordan utvalgets arbeid skal følges opp.