Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1408 (2006-2007)
Innlevert: 24.09.2007
Sendt: 25.09.2007
Besvart: 03.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I Revidert nasjonalbudsjett 2007 ble anslaget for oljeprisen nedjustert til 390 kroner pr fat. I markedet er nå prisen på olje ca 10 prosent høyere enn dette.
Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå ut 2007, kan finansminsteren anslå hvor mye ekstrainntekter dette da vil innbringe til staten?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I Revidert nasjonalbudsjett 2007 ble oljeprisen for 2007 anslått til 370 kroner pr. fat, mens gjennomsnittlig oljepris hittil i år er 400 kroner pr. fat. Den 26. september var oljeprisen 425 kroner. Dersom prisen holder seg på dette nivået ut året, blir gjennomsnittlig oljepris i 2007 om lag 407 kroner pr. fat. Dette er 37 kroner pr. fat høyere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2007.

Med de forutsetningene som ble lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2007, vil en gjennomsnittlig økning i oljeprisen i 2007 på 37 kroner pr. fat isolert sett medføre en økning i statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2007 på om lag 22 mrd. kroner. Jeg vil understreke at slike følsomhetsberegninger er usikre.

Jeg vil for øvrig gjøre oppmerksom på at oppdaterte anslag for inntekter fra petroleumsvirksomheten presenteres i forbindelse med statsbudsjettet for 2008, som legges fram 5. oktober.