Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1417 (2006-2007)
Innlevert: 27.09.2007
Sendt: 28.09.2007
Besvart: 04.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media er det i dag 27. september 2007 blitt kjent at Bybanen i Bergen blir langt dyrere enn regnet med. I hovedsak finansieres byggingen av Bybanen av bilistene gjennom bompengeringen i Bergen, en finansieringsform som Stortinget har godkjent.
Hvordan vil statsråden informere Stortinget om endringer i kostnader ved bygging av Bybanen i Bergen og konsekvensene av dette?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Onsdag den 26.09.2007 ble Samferdselsdepartementet orientert av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om at det ville bli kostnadsoverskridelser på bybaneprosjektet. Bakgrunnen for denne orienteringen var at Bergen kommune hadde fått inn tilbud på om lag 70 pst. av entreprisene på prosjektet, og at en gjennomgang av de innkomne tilbudene viste at kostnadene ved bygging av Bybanen ville bli betydelig høyere enn forutsatt. De resterende

30 pst. av entreprisene er i all hovedsak lagt ut med frist for innlevering av tilbud senere i høst.

Gjennomgangen viser en økning i kostnader som gjør at de vil ligge over styringsrammen for prosjektet. Bergen kommune foretar nå kontrollregning av tilbudene. Kostnadsoverslaget må gjennomgås på nytt og det må lages en ny finansieringsplan. Arbeidet må på vanlig måte skje i samarbeid mellom lokale myndigheter og Statens vegvesen.

Jeg avventer nå resultatet av gjennomgangen og Statens vegvesens behandling av saken. Dersom kostnadsoverslaget viser seg å ligge over kostnadsrammen, må saken legges fram for Stortinget. Jeg vil i tilfelle legge den fram så snart som mulig etter at den er forelagt Samferdselsdepartementet.