Skriftlig spørsmål fra Odd Jostein Zazzera (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:9 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 10.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Odd Jostein Zazzera (FrP)

Spørsmål

Odd Jostein Zazzera (FrP): I Elektro nr 7 2007 uttaler Odd Roger Enoksen følgende: "snart starter arbeidet med revidering av energiloven". Vårt inntrykk har imidlertid vært at dette arbeidet startet da denne regjering tiltrådte.
Medfører det riktighet at dette arbeidet fortsatt ikke har startet, og hvilken fremdrift kan forventes i dette arbeidet?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I tråd med Soria Moria-erklæringen gjennomfører regjeringen en evaluering av energiloven basert på en åpen og bred prosess.

Regjeringen startet arbeidet høsten 2006, og det ble før jul i fjor bestemt at følgende fire sentrale hovedtemaer i energipolitikken skulle utredes:

- Vilkår for ny kraftproduksjon

- Disponering av vannmagasinene

- Vilkårene for utvikling av varmesektoren

- Energieffektivisering på forbrukssiden

Utredningene er nå under ferdigstillelse og skal offentliggjøres 11. oktober. Utredningene vil bli presentert samme dag i et åpent seminar. I etterkant av seminaret legger departementet opp til at organisasjoner og fagmiljø osv i høringsmøter kommer med synspunkter på konklusjonene i utredningene og på hva som bør følges opp videre i arbeidet med evalueringen av energiloven.

Departementet vil deretter oppsummere utredningene og innspillene, og eventuelle endringer vil bli vurdert. Innspillene vil bli en viktig del av dette arbeidet.