Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:14 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For noen få dager siden ble en ung mann drept i en motorsykkelulykke i Øksnes i Nordland. Vedkommende ble etter ulykken liggende 2 timer til offentlig beskuelse fordi det ikke fantes politifolk på vakt lokalt. Pga. vaktsamarbeid tok det ca 2 timer før politiet var på åstedet. Familien til avdøde reagerer sterkt på det som hendte, og det samme gjør mange andre.
Synes statsråden at denne saken er håndtert på en god og forsvarlig måte, og er statsråden tilfreds med at PM lokalt har uttalt at dette kan komme til å skje igjen?

Begrunnelse

Her i landet har vi tradisjon for å ta vare på mennesker som går bort. Det være seg gjennom dødsfall pga. høy alder eller andre grunner. Når noen dør som følge av en ulykke, skal politiet undersøke åsted og skrive rapport om hendelsen. Med andre ord er man avhengig av politiets tilstedeværelse for å kunne ferdigstille slike saker.
I denne saken fører vaktsamarbeid til at man måtte vente ca 2 timer før politiet kom til åstedet, noe som er uakseptabelt etter mitt skjønn. Tidsfaktoren her rammer først og fremst avdøde og vedkommendes familie samt lokalsamfunnet for øvrig. I tillegg rammer det politiet som etat og den tillit etaten burde ha. Stortinget og Regjeringen snakker om nærpoliti men dette fremstår etter hvert mer som et symbolord enn en realitet for mange som trenger politiets bistand. Jeg ser derfor frem til å få statsrådens syn på denne saken.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg er kjent med motorsykkelulykken i Øksnes kommune. Jeg synes, som alle andre, at det tok for lang tid før politiet kom frem til ulykkesstedet.

Ulykken skjedde kl. 22.46 om kvelden. Vakthavende patrulje ble varslet like etter og var fremme ved ulykkesstedet kl. 00.20, vel 1 1/2 t senere. Politimesteren i Midtre Hålogaland politidistrikt har i ettertid beklaget at lokal lensmann ikke ble kontaktet av operasjonssentralen og at det derved tok så lang tid før politiet var framme ved ulykkesstedet. Patruljen som var på vakt gjorde det de kunne for å nå hurtig frem. I politiets forløpige evaluering har en erfart at lokal lensmann dessverre ikke ble forsøkt kontaktet av Operasjonssentralen vedrørende dødsulykken. Det er i pressemelding fra politimesteren vist til at dette var en rutinesvikt. Dette kunne antakelig ha medført en kortere responstid fra politiets side for å ivareta ulykkesstedet. Jeg understreker at det i dette tilfellet ikke handler om økonomi, men en brist i etablerte varslingsrutiner i politidistriktet.

Landet vårt er langstrakt med mye spredt bebyggelse og til dels komplisert geografi. Politiet har mange gjøremål og kan være opptatt med andre oppgaver når varsling skjer, og må derfor prioritere gjøremål fremfor andre. Uansett vaktordninger har vi i mange distrikter lange avstander og jeg tror ingen helt ut kan garantere at hendelser av denne type ikke kan skje igjen. Likevel kan jeg forsikre representanten om at saken vil bli gjennomgått, med tanke på å ta lærdom fra den.