Skriftlig spørsmål fra Kirsti Saxi (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:16 (2007-2008)
Innlevert: 02.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 09.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kirsti Saxi (SV)

Spørsmål

Kirsti Saxi (SV): Ambulansetjenesten i Alta fikk i mars -07 godkjenning fra Helse Finnmark om dekning av merkostnader til utvidet tilstedevakt, og har utvidet tilstedevakten i tråd med dette. Knapt et halvt år senere har Helse Finnmark ikke dekket merkostnadene for den tjenesten de selv har godkjent og bærer det økonomiske ansvaret for.
Hvordan vil statsråden bidra til at Helse Finnmark overholder sine økonomiske forpliktelser overfor Ambulansetjenesten i Alta?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har vært i kontakt med Helse Nord RHF angående forholdet som tas opp i spørsmålet. Slik jeg forstår, er det inngått en skriftlig avtale mellom de to partene om leveranse av tjenester og økonomisk kompensasjon for dette. Imidlertid er det nå oppstått tvist mellom de to avtalepartene om forståelsen av avtalens innhold knyttet til enkelte merkostnader. Det er Helse Finnmark HF og Ambulansetjenesten i Alta a/s som i første omgang må søke å komme til en omforent forståelse av avtalens innhold. Jeg vil be Helse Nord RHF følge opp saken dersom partene ikke innen kort tid kommer til enighet.