Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:23 (2007-2008)
Innlevert: 03.10.2007
Sendt: 03.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av justisminister Knut Storberget

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Mener statsråden at det er god organisasjonskultur og godt lederskap å skyve ansvar over på en tjenesteperson som tilfeldigvis var på vakt denne aktuelle dagen, heller enn å ta ansvar selv, og er statsråden enig i at dette er et klart lederansvar for politimesteren?

Begrunnelse

Søndag den 23. september i år skjedde en tragisk dødsulykke i Myre i Vesterålen. Politiet valgte å sende en politipatrulje fra Andøya som ligger 16 mil unna, og ikke fra den lokale politistasjonen knappe 100 meter fra ulykkesstedet. Dette resulterte i at den omkomne ble liggende til offentlig beskuelse i to timer. Både pårørende og folk i bygda reagerte sterk på dette. Politimesteren i Midtre Hålogaland tok først ikke kritikk for hendelsen, men etter noen dager endret hun seg på dette. Hun valgte da å skyve ansvaret over på lokale tjenestepersoner isteden for å vise godt og kollegialt lederskap og ta ansvaret og kritikken til seg som enhver god leder ville gjort.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet er knyttet til trafikkulykken i Øksnes kommune den 23. september i år, der en person mistet livet. Ulykken skjedde kl. 22.46 om kvelden. Vakthavende patrulje ble varslet like etter og var fremme ved ulykkesstedet. kl. 00.20, vel 1 1/2 t senere.

Ledelsen i politiet har vært de første til å beklage at det tok så lang tid før politiet var framme på ulykkesstedet. Patruljen som var på vakt gjorde det de kunne for å nå hurtig frem.

I politiets forløpige evaluering har en sett at lokal lensmann dessverre ikke ble forsøkt kontaktet av Operasjonssentralen vedrørende dødsulykken, noe Politimesteren i Midtre Hålogaland har beklaget, da dette er en del av etablerte varslingsrutiner i politidistriktet ved slike hendelser.

Jeg er ikke enig i at politimesteren i Midtre Hålogaland har skjøvet ansvaret over på en tjenestemann. Politimesteren har beklaget tidsbruken og på den måten erkjent ansvaret hun har. Hun har i tillegg opplyst om årsaken knyttet til rutinesvikt, fordi dette har vært knyttet opp til budsjettsituasjonen hvilket i følge politimesteren ikke var riktig.