Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:25 (2007-2008)
Innlevert: 03.10.2007
Sendt: 04.10.2007
Besvart: 15.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Vil samferdselsministeren rette en henvendelse til NSB for å få dem til å selge billetter til Stockholm via sin nettportal, og i det minste så raskt som mulig legge inn en referanse på sine nettsider til www.sj.se når man skriver inn Stockholm?

Begrunnelse

I dag virker det som NSB har en allergi mot Stockholmstoget, sannsynligvis på grunn av busstilbudet til datterselskapet, men Gøteborg kan man fint legge inn, for det opererer de selv.
Det trengs også en bedre markedsføring og mer oppdatert materiell med A/C for å gjøre tilbudet mer attraktivt. På lang sikt trengs selvfølgelig bedre skinnegang fra på norsk side til svenskegrensen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har bedt NSB om informasjon om fremdriften i arbeidet med å forenkle billettbestillingen for togtilbudet Oslo-Stockholm.

NSB har jobbet med utvikling av nye nettsider det siste året og har ventet med å legge inn ny funksjonalitet til det nye nettstedet var kommet i drift. NSB opplyser at selskapet innen utgangen av året vil få laget en løsning som tydeliggjør hvordan kunder, som via www.nsb.no ønsker å kjøpe billetter på strekningen Oslo-Stockholm, skal få tak i disse billettene. I påvente av en slik løsning er det fra og med 11.10.2007 en synlig lenke til www.sj.se, og informasjon om hvordan kunden skal få kjøpt billetter på SJ sine tog.

Videre har NSB nå informert meg om at SJ arbeider med å få satt opp en automat på Oslo S slik at man skal kunne hente ut bestilte billetter der. NSB har opplyst om at SJ og Jernbaneverket nå skal være enige om lokaliseringen av automaten på Oslo S. SJ har informert NSB om at datalinjer til automaten er bestilt av Telenor, og at automaten blir satt opp i løpet av denne høsten. I tillegg sender SJ billettene direkte hjem til kunder i Norge, Sverige og Danmark, (krever minst 5 dager forhåndssalg), uten ekstra kostnad ved kredittkortbetaling. SJ tilbyr per i dag ingen mulighet for å gå rett på toget og få utlevert billetten der for andre enn svenske statsborgere, (krever svensk ID, svensk førerkort eller EU pass).