Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:44 (2007-2008)
Innlevert: 09.10.2007
Sendt: 10.10.2007
Besvart: 16.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Samferdselsdepartementet opplyses det svært gledelige nyheter om fremdriften i OPS-prosjektet E18 Grimstad-Kristiansand. Flere delstrekninger vil åpnes for trafikk allerede sommeren 2008.
Er det riktig at departementet allerede før sommeren i år mottok en konsulentutredning om en foreløpig evaluering av de tre første OPS-prosjektene, og vil statsråden sørge for at denne snart blir tilgjengelig for offentligheten?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 1 (2006-2007) fra Samferdselsdepartementet ble det lovet at det skulle settes i gang en vurdering av erfaringene med OPS. Som en del av denne jobben ble det i februar 2007 gjennomført en anbudskonkurranse og i mars måned ble Transportøkonomisk institutt i samarbeid med Dovre International tildelt oppdraget. Denne jobben var i utgangspunktet avtalt sluttført i andre halvdel av juni i år, altså om lag på den tiden representanten Helleland er inne på i spørsmålet.

Arbeidet har imidlertid blitt forsinket og noen ferdig rapport er ikke overlevert fra Transportøkonomisk institutt og Dovre International. Samferdselsdepartementet har fått opplyst at rapporten i løpet av meget kort tid vil være klar for trykking og vi legger til grunn at den skal være offentlig tilgjengelig umiddelbart etter at den er ferdig.