Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:50 (2007-2008)
Innlevert: 10.10.2007
Sendt: 11.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Regjeringen har fortsatt ikke sikret gassrøret til Grenland. Dette fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2008 der det kun står at gassrøret vurderes bygget, at beslutning vil tas i 2009 og eventuelt ferdigstilles i 2012. Mitt spørsmål om saken til olje- og energiministeren den 19. okt. 2006 ble besvart med at Stortinget ville bli orientert om prosessen ved neste milepæl. Ett år etter er statsbudsjettets ord eneste orientering til Stortinget.
Vil statsråden nå sørge for at Stortinget får vite mer om saken?

Begrunnelse

Jeg viser til mine to tidligere spørsmål samt begrunnelse til olje- og energiministeren ang. denne saken.(23. nov. 2005 og 19. okt. 2006)Både befolkningen i Grenland og ikke minst industrien venter utålmodig på Stortingets avgjørelse og på en oppstart av arbeidet med å legge en gassrørledning til Grenland. Innenlands bruk av gass er svært viktig for Grenlands fremtidige utvikling, noe også regjeringspartiene fremhevet i Stortingsvalgkampen. Særlig har Arbeiderpartiet kommet med både sterke og klare utspill i saken. Alt dette står i motsetning til hva de fleste nå opplever. Statsbudsjettets få setninger gir ingen trygghetsfølelse, men er mer egnet til å skape usikkerhet. Industri og næringsliv trenger forutsigbarhet og trygghet for fremtidige investeringer. Det er derfor av største viktighet at statsråden nå legger økt vekt på denne saken og gir Stortinget en orientering og oppdatering rundt de faktiske forhold.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Rørledningsprosjektet Skanled fra Kårstø til Grenland, Vest-Sverige og Danmark har i løpet av 2007 hatt en meget positiv utvikling. Det ligger nå til rette for at private aktører vil bidra til en fullfinansiering av rørledningen. I tillegg er ca. 90 prosent av den totale kapasiteten reservert. Operatøren for prosjektet, Gassco, ser nå på mulighetene for å utvide kapasiteten i rørledningen.

Det britiske kjemiselskapet Ineos som før sommeren kjøpte Borealis og Hydro Polymers, har gitt uttrykk for at de ønsker å ta hele eller den vesentlige del av investeringen i ekstraksjonsanlegget for etan i Grenland. De økte gassvolumene styrker også økonomien i separasjonsanlegget, som dermed kan ta ut mer etan.

Imidlertid gjenstår inngåelse av avtaler om gasskjøp fra produsenter. Dette er et pågående arbeid som må være på plass før en beslutning om å investere i rørledningen kan tas av de berørte partene. Investeringsbeslutning for Skanled er satt til oktober 2009, med en eventuell ferdigstillelse i 2012.

I tillegg må prosjektet godkjennes av de berørte lands myndigheter. Myndighetsbehandlingen er et godt igangsatt arbeid i alle de berørte landene, men dette er en tidkrevende prosess som bidrar til å sette tidsrammen for investeringsbeslutning. På grunn av betydelig økonomisk risiko for investorene, har Gassco og de kommersielle aktørene konkludert med at det ikke er ønskelig å starte bygging av rørledningen før alle nødvendige konsesjoner er på plass.

Jeg vil karakterisere framgangen i rørledningsprosjektet som meget god. Både regjeringen, de kommersielle aktørene og Gassco er interessert i en så rask som mulig avklaring av prosjektet. Samtidig må jeg understreke at dette ikke kan gå på bekostning av det nødvendige arbeidet som må gjennomføres før en investeringsbeslutning kan finne sted.