Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:58 (2007-2008)
Innlevert: 12.10.2007
Sendt: 12.10.2007
Besvart: 18.10.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Heller ikke i budsjettet for 2008 bevilger Kulturdepartementet penger til 3. byggetrinn ved Agder naturmuseum og botaniske hage. Det til tross for at alle krav er innfridd fra naturmuseets side. Forholdene for museets samlinger og arbeidsrommene for fagavdelingene er katastrofale med de provisoriske løsningene som når er i bruk.
Vil statsråden se på saken på nytt eller er dette bare enda en sak hvor Regjering ikke prioriterer Sørlandet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regjeringen satser på Sørlandet, også på kulturområdet. Siden regjeringsskiftet har økningen til kultur på Sørlandet vært langt høyere enn i forrige periode. I kulturbudsjettet for 2008 har Regjeringen prioritert følgende økninger til Sørlandsinstitusjoner og -tiltak:

- Tilskuddet til Risør kammermusikkfest øker med 50 % til 1,2 mill. kroner.

- Designtreff 100 % Risør får 200 000 kroner.

- Driftstilskuddet til Agder Teater øker med 11 % til 16,1 mill. kroner.

- Driftstilskuddet til Kristiansand Symfoniorkester øker med 7 % til 33 mill. kroner.

- Tilskuddet til Trafo.no - nettstedet for unge kunstnere øker med 37 % til 1,1 mill. kroner.

- Tilskuddet til Opera Sør øker med 16 % til 3 mill. kroner.

- Tilskuddet til Sørlandets kunstmuseum øker med 15 % til 6,7 mill. kroner

- Tilskuddet til Vest-Agder fylkesmuseum øker med 14 % til 12,3 mill. kroner.

Av investeringer er det over spillemidlene gitt tilsagn til Stiftelsen Hestmanden om 6 mill. kroner i 2007 og ytterligere 6 mill. kroner senere. Regjeringen har også begynt bevilgningene til byggeprosjektet Teater- og konserthus for Sørlandet. I tillegg vil mange av ordningene under Kulturrådet komme Sørlandet til gode, m.a. festivalstøtte, ensemblestøtte, korsatsing, korpsstøtte og rockesatsingen.

I budsjettproposisjonen for 2008 er det redegjort for mange prosjekter som har søkt departementet om byggetilskudd. Det er skilt mellom prosjekter med tilskudd i 2008, prioriterte prosjekter de nærmeste årene og andre prosjekter. Byggeprosjektet for Agder naturmuseum og botaniske hage er blant prosjekter som Regjeringen vil prioritere de nærmeste årene. Dessverre var posten for nasjonale kulturbygg kuttet med 160 mill. kroner til 4,3 mill. kroner i det siste fremlagte budsjettet fra Bondevik-regjeringen. Med Kulturløftet er bevilgningen økt betraktelig, men det tar likevel noe tid før etterslepet kan tas igjen.