Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:62 (2007-2008)
Innlevert: 12.10.2007
Sendt: 15.10.2007
Besvart: 22.10.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til spørsmål nr 1396 (datert 18.sept. 2007), besvart 26.september 2007.
Hvorfor favoriseres ikke-vestlige innvandrere, og hvorfor mener departementet at disse gruppene har "størst behov for å motta informasjon på eget språk" fremfor innvandrere fra Europa, når det er innvandrere fra Polen, Bosnia, Serbia og Tyskland som er blant de største innvandrergruppene i Norge?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser at valgdeltakelsen blant personer med ikke-vestlig landbakgrunn er mye lavere enn blant personer med vestlig landbakgrunn. Ved valget i 2003 var valgdeltakelsen blant norske statsborgere med vestlig innvandrerbakgrunn på 64 prosent, mens bare 36 prosent av velgerne med ikke-vestlig bakgrunn deltok ved valget. Det var også stor forskjell i valgdeltakelsen blant stemmeberettigede med utenlandsk statsborgerskap. Velgere med vestlig statsborgerskap hadde en valgdeltakelse på 39 prosent, mens de med ikke-vestlig statsborgerskap kun hadde en valgdeltakelse på 25 prosent.

Forskjellen i valgdeltakelse mellom personer med ikke-vestlig og vestlig landbakgrunn, var en viktig årsak til at departementet prioriterte å trykke opp brosjyrene på hovedsakelig ikke-vestlige språk. Det ble også foretatt en vurdering av hvor godt man antar de ulike gruppene forstår norsk i offentlige dokumenter. I tillegg ble det lagt vekt på hvor mange stemmeberettigede det var i de ulike nasjonalitetene.