Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:63 (2007-2008)
Innlevert: 15.10.2007
Sendt: 15.10.2007
Besvart: 22.10.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Viser til spørsmål nr 1396 (datert 18.sept. 2007), besvart 26.sept. 2007. Her svarerer ministeren at antall språk ble satt til åtte, blant annet av plasshensyn.
Hvis det er av plasshensyn antallet ble begrenset til åtte, og dermed utelot store innvandrergrupper fra blant annet Polen, Bosnia, Serbia og Tyskland, hvorfor ble det ikke valginformasjon på eget språk til disse nasjonalitetene på f.eks. www.valg.no?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg kan opplyse representanten om at det på www.valg.no ligger en lenke til en egen utgave av husstandsbrosjyren på henholdsvis polsk og bosnisk/kroatisk/serbisk. For øvrig viser jeg til mitt svar på spørsmål nr. 62 og nr. 1396 fra representanten.