Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:67 (2007-2008)
Innlevert: 16.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 31.10.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte vil statsråden sikre ytringsfriheten for fagpersoner og øvrige ansatte ved Nasjonalmuseet?

Begrunnelse

Gjennom flere medieoppslag den siste tiden - senest i Aftenposten 12. oktober 2007 - har debatten om ytringsfrihet ved Nasjonalmuseet blitt løftet i det offentlige rom.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Alle viktige samfunnsinstitusjoner vil ha behov for å gå gjennom og trekke opp retningslinjer for institusjonens utadrettede arbeid.

Nasjonalmuseet er - som de fleste museer - organisert som en stiftelse, og som selvstendig institusjon tilligger det museet selv å fastsette slike retningslinjer. Det er et innarbeidet prinsipp i norsk kulturpolitikk at institusjonene i kulturlivet har stor faglig og organisatorisk frihet. Jeg har tillit til at museet vil utforme en god kommunikasjonsstrategi som ivaretar de ansattes rettigheter i forhold til ytringsfrihet.