Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:70 (2007-2008)
Innlevert: 16.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 24.10.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden undersøke om flyselskapenes praksis med å reklamere med en lavere pris enn den som forbrukeren oftest ender med å måtte betale er i strid med markedsføringsloven § 2, og hva vil statsråden i så fall gjøre med det?

Begrunnelse

16. oktober kunne vi i VG lese om at flyselskapene frister med billige billetter, mens det nesten er umulig å få flyreiser til den annonserte prisen. Forbrukere føler seg derfor lurt. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon sier til VG at han skjønner at folk føler seg lurt, men mener det er vanskelig å si om dette er lovbrudd eller ikke. Når flyselskapene annonserer med billige billetter, fristes forbrukerne til å bestille flyreiser som i realiteten blir dyrere. Det er uheldig både fra et forbrukerperspektiv og et klimaperspektiv.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: I begrunnelsen for spørsmålet viser Tenden til en artikkel i VG 16. oktober der VG har gjort en undersøkelse som viser at det er vanskelig å få tak i billetter til så lav pris som det er annonsert med. I artikkelen uttaler Forbrukerombud Bjørn Erik Thon at det er vanskelig å si om dette er lovbrudd. Tenden skriver videre:

"Når flyselskapene annonserer med billige billetter fristes forbrukerne til å bestille flyreiser som i realiteten blir dyrere. Det er uheldig både fra et forbrukerperspektiv og et klimaperspektiv."

Det er Forbrukerombudet som fører tilsyn etter markedsføringsloven, og ombudet opplyser at markedsføring av flyreiser er et prioritert område. Markedsføringsloven § 2 forbyr villedende markedsføring. Det å markedsføre lavpris-billetter som i praksis ikke er tilgjengelige vil være et brudd på denne bestemmelsen.

Da konkurransen i innen luftfarten tok seg opp for noen år tilbake, og selskaper som Norwegian, Sterling og Ryanair bidro til å presse ned prisene, fikk Forbrukerombudet en rekke klager fra forbrukere som reagerte på at det svært ofte ikke var mulig å finne lavprisbillettene. Ombudet inviterte da samtlige selskap som markedsfører seg i Norge til å være med å utarbeide retningslinjer for markedsføring av begrensede tilbud på lavprisbilletter. Norwegian, SAS og Braathens bidro aktivt, og retningslinjene ble lansert i 2004.

I korthet sier retningslinjene at dersom det ved kampanjestart er færre billetter enn 20 per dag, oppstår det en informasjonsplikt. Det må i så fall fremgå av markedsføringen hvilke dager som ikke er omfattet av tilbudet eller ikke har flere lavprisbilletter enn 20. I tillegg må markedsføringen stanses eller endres så snart som mulig etter at tilbudet ikke lenger er tilgjengelig til annonsert pris.

Forbrukerombudet opplevde en klar forbedring i tiden etter retningslinjene ble lansert, men har likevel behandlet flere enkeltsaker hvor det er konstatert brudd på reglene. Fra i år kan nevnes at ombudet har behandlet flere av Norwegians kampanjer og funnet lovbrudd. Ombudet opplyser at SAS, Norwegian og Sterlings siste kampanje er registrert som sak og ombudet vil undersøke om selskapene har fulgt reglene.

Forbrukerombudet vil vurdere alt fra endringer i retningslinjene til bruk av forbudsvedtak dersom selskapene fortsetter å benytte villedende markedsføring. Ombudet opplyser også at han vil følge uviklingen i lavprismarkedet nøye framover.

Når ombudets undersøkelser er gjennomført, vil jeg be om et møte for å bli informert om utfallet og de videre planer for oppfølging.