Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:76 (2007-2008)
Innlevert: 17.10.2007
Sendt: 17.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Nattoget mellom Oslo og Stockholm over Kongsvinger stopper ikke i Kongsvinger. Man må til Lillestrøm for å benytte tilbudet.
Vil samferdselsministeren (eventuelt via NSB) få rettet en henvendelse til SJ med sikte på å få nattoget til/fra Sverige til å stoppe i Kongsvinger?

Begrunnelse

I dag stopper toget visstnok i over en time i Karlstad. En kort stopp i Kongsvinger er dermed fullt mulig uten at det går utover reisetiden. Samtidig vil tilbudet bli et mer reellt og brukervennlig alternativ for flere enn det er i dag. Det har i flere år vært vanskelig å opprettholde et tilbud på Kongsvingerbanen.
Det å stoppe i Kongsvinger når det er mulig og det å gjøre tilbudet enkelt tilgjengelig for brukerne, er derfor viktig. Statsråden tok raskt initiativ for å sikre enklere tilgjengelighet og større brukervennlighet når det gjelder kjøp av billetter (spm. 25 fra Trond Helleland). Forhåpentligvis kan statsråden ta et initiativ for å få nattoget til å stoppe i Kongsvinger også.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Staten ved Samferdselsdepartementet kjøper i samarbeid med Hedmark fylkeskommune persontransporttjenester med tog på strekningen mellom Oslo-Karlstad med direkte forbindelser til og fra Stockholm. Avtalen omfatter imidlertid ikke nattoget mellom Oslo og Stockholm over Kongsvinger. Dette er et togprodukt som SJ driver selvstendig på kommersielt grunnlag. Det er derfor opp til SJ å vurdere på selvstendig grunnlag hvilket stoppmønster toget skal ha.

Gjennom en avtale med SJ har NSB AS det operative ansvaret for toget på norsk side av grensen. Denne avtalen regulerer rene sikkerhetsmessige forhold og åpner ikke for påvirkning fra NSB side i spørsmål om hvordan SJ ønsker å drive nattogtilbudet.

Jeg vil ta kontakt med SJ for å undersøke mulighetene for et stopp på Kongsvinger med nattoget mellom Oslo og Stockholm. I etterkant vil jeg orientere Stortinget på egnet måte.