Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:82 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Besvart: 25.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det blir hevdet at det er en svart økonomi i næringslivet og hos privatpersoner hvor inntekter ikke blir oppgitt til beskatning.
Hvor stor andel av denne svarte økonomien antar statsråden knytter seg til landbruksnæringen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det ligger i sakens natur at det er vanskelig å gi sikre beregninger av omfanget av økonomisk kriminalitet og svart arbeid. Det finnes imidlertid ulike internasjonale og nasjonale undersøkelser på området, og Stiftelsen Frisch-senteret har - på oppdrag fra Skattedirektoratet - i en rapport fra 2002 estimert omfanget av svart arbeid på skatteområdet til ca. 11 milliarder kroner i 2001.

Skatteetatens vurderinger tyder på at problemene er større i noen bransjer enn i andre. Siden det faktiske omfanget av unndragelser er så vanskelig å anslå, er det imidlertid heller ikke mulig å tallfeste omfanget for noen bransje på en presis måte. Dette gjelder også landbruksnæringen. Det lar seg derfor ikke gjøre å si noe om hvor stor andel av den svarte økonomien som er knyttet til landbruksnæringen.