Skriftlig spørsmål fra Inge Lønning (H) til statsministeren

Dokument nr. 15:89 (2007-2008)
Innlevert: 18.10.2007
Sendt: 19.10.2007
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 24.10.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Hva er de oppdaterte ventelistetallene for henholdsvis somatikk og psykiatri?

Begrunnelse

I Stortinget spontanspørretime 17.oktober 2007 sa statsministeren følgende: "Det er riktig at det står noen flere i kø, men køene er kortere i den forstand at man står der kortere, og at ventetidene har gått ned. Så vi behandler langt flere pasienter, og ventetidene har gått ned, men fordi tilbudene øker, er det flere som melder seg til behandling."
På Sosial- og helsedirektoratets nettside står imidlertid det som kan oppfattes som noe annet : "Gjennomsnittlig ventetid for pasienter tatt til behandling i somatisk sektor er 69 dager og er uendret sammenlignet med samme periode i fjor. Sammenlignet med 2. tertial 2005 er dette en økning på 3 dager. Antall ventende øker med 7 %."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Pasientstatistikk for 2. tertial 2007 viser at gjennomsnittlig ventetid for sykehusbehandling i somatisk sektor var 69 dager i 2. tertial 2007, og det er tilsvarende som på samme tid i fjor. Antallet pasienter som venter på behandling i sykehus var 219 526 i 2. tertial 2007, mot 205 405 på samme tid i fjor.

Innen psykisk helsevern for barn og unge er gjennomsnittlig ventetid redusert fra 96 dager i 2006 til 86 dager i 2007. For tilsvarende periode er det en reduksjon i antall som venter på behandling på 15 prosent. Også innen psykisk helsevern for voksne er ventetiden og antall som venter på behandling redusert fra i fjor. Den gjennomsnittlige ventetiden i 2. tertial 2007 er 55 dager, mot 62 dager året før.

I Stortingets spontanspørretime 17. oktober 2007 henviste statsministeren til de samlede ventelistetallene, dvs. somatikk og psykisk helsevern sett under ett. Fra 2. tertial 2005 til 2. tertial 2007 gikk gjennomsnittlig ventetid totalt ned med ni dager, fra 78 dager til 69 dager, mens antall ventende økte med drøyt 19 000.