Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:97 (2007-2008)
Innlevert: 19.10.2007
Sendt: 22.10.2007
Besvart: 30.10.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hvorfor er det ikke informasjon på www.skatteetaten.no rettet til arbeidsinnvandrere på EU-språk som f.eks. tysk, polsk, spansk, fransk, italiensk, latvisk, estisk og finsk?

Begrunnelse

Flere EU-land har skatteinformasjon på flere sentrale EU-språk, slik at arbeidsinnvandrere enklere skal kunne orientere seg om hvordan de skal betale skatt til staten.
Et forhold som indikerer at behovet er til stede er forskjellen på den statistikken Skatteetaten har på hvor mange polske som er registrert hos Skatteetaten, og hvor mange som faktisk er her i landet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Antallet utlendinger som arbeider eller driver næringsvirksomhet i Norge har økt kraftig de senere år, og det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette. Dette stiller store krav til informasjon og service fra det offentlige, herunder skatteetaten.

Jeg har fått opplyst at skatteetaten ser på hvordan skatteetatens internettsider kan gi enda bedre veiledning for alle skatteytergrupper, herunder hvordan informasjon skal gjøres lettere tilgjengelig for utlendinger.

I Oslo har skatteetaten, Politiet, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet åpnet et felles servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Norge, hvor man blant annet kan få hjelp til skattekort og få veiledning om skatteregler, arbeids- og oppholdstillatelse m.m. Søknader om forhold som ikke kan avgjøres på servicesenteret blir tatt imot og sendt videre til riktig instans. Servicesenterets medarbeidere behersker flere språk, herunder polsk. På sikt vil det bli vurdert å opprette slike servicesentre flere steder i landet. For øvrig er det i regi av Nærings- og handelsdepartementet igangsatt et arbeid for å etablere et felles nettsted som skal gi informasjon om hvilke regler som gjelder for utenlandske tjenesteytere og arbeidstakere som kommer til Norge.

Jeg kan også opplyse at det er etablert en egen fellesnordisk nettportal (www.nordisketax.net), hvor personer bosatt i Norden kan søke opplysninger om skattespørsmål når de har inntekt eller formue i et annet nordisk land. Informasjonen dekker alle nordiske språk, herunder finsk.