Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:103 (2007-2008)
Innlevert: 23.10.2007
Sendt: 24.10.2007
Besvart: 30.10.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Jeg forstår at det nå igjen er aktuelt å stenge konsulatet i Minneapolis. De fleste land i verden ville ha vært villig til å investere mye for å ha en tilsvarende posisjon som den Norge har i Minnesota, Wisconsin og Dakota. Selvsagt er det blodsbånd og historie som ikke uten videre forsvinner, men som kulturell og offisiell tilstedeværelse fra dagens Norge mener jeg konsulatet med sine 3-4 ansatte spiller en rolle og har en verdi langt utover dets beskjedne kostnad.
Vil utenriksministeren revurdere en ev. stenging?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Beslutningen om å omdanne generalkonsulatet i Minneapolis fra en fagstasjon med utsendt personell til en honorær stasjon, ligger fast. Den er tatt som ledd i vår løpende vurdering av hvordan vi på best mulig måte skal disponere gitte ressurser for å ivareta eksisterende og nye oppgaver og utfordringer som vår utenriksforvaltning stilles overfor. I en verden i stadig raskere endring er evne til omstilling og fleksibilitet av stadig økende betydning, for at vi skal kunne sette inn ressursene der det er størst behov for dem.

Dette er likevel aldri enkle beslutninger å ta. Ikke minst gjelder det i et land og en region som står oss så nær som det her er snakk om. Forholdet til USA er blant de aller viktigste for Norge, og de spesielle historiske båndene til Minnesota og de andre statene i Midtvesten har en særlig plass i dette sterke og nære bilaterale forholdet. Det vil være en prioritert oppgave for ambassaden i Washington å pleie disse forbindelsene. Det vil også være oppgaven til et forsterket honorært generalkonsulat. Forbindelsene og båndene er sterke og mangfoldige, og vi er trygge på at de vil leve og bygges videre også uten en norsk fagstasjon på stedet. Vi vil legge forholdene til rette for at en honorær stasjon skal kunne videreføre så mange som mulig av de oppgavene fagstasjonen i dag ivaretar, bl.a. ved at stasjonen vil få en lokalt ansatt medarbeider lønnet fra norsk side. Konsulære oppgaver som bare kan ivaretas av en fagstasjon vil bli overført til de gjenværende generalkonsulatene i USA. Og for øvrig vil naturligvis vår ambassade i Washington videreføre sitt aktive engasjement i forhold til denne for Norge så viktige delen av USA.

De nære politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser med USA er i positiv utvikling og det er mange aktører som bidrar aktivt til dette. Utenriksdepartementet vil fortsatt prioritere en videre styrking av forholdet til USA og vil gjennom norsk representasjon i landet sørge for at vi er i stand til å ivareta de oppgaver dette medfører. Samtidig er det viktig å ha tilgjengelig ressurser og fleksibilitet til å følge opp samarbeid og muligheter i hele USA - fra østkyst til vestkyst. Fullt oppsatte generalkonsulater er ikke nødvendigvis den mest egnede form for slik oppfølging.