Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:125 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 12.11.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I en rekke rapporter fra Kystverket, blant annet "Nasjonal slepebåtberedskap - Rapport fra arbeidsgruppe 18. januar 2006" har det blitt pekt på mangelen på havgående slepebåtberedskap sør for Lofoten. Regjeringen har ofte vist til Indre og Ytre Kystvakt som erstatning for eller supplement til havgående slepebåtberedskap. Indre Kystvakt er for tiden under hurtig fornyelse.
Hvilken slepekraft har de nye fartøyene som er kommet og vil komme inn i Indre Kystvakts tjeneste i perioden 2007-2009?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 29. oktober 2007 med spørsmål fra stortingsrepresentant Tord Lien angående slepekapasitet for de nye fartøyene i indre kystvakt som nå er innfaset, eller er under innfasing. Det refereres i spørsmålet til Kystverkets rapport av 18. januar 2006, hvor det den gang ble skissert økt bruk av kystvaktfartøy som en mulig løsning for å styrke slepebåtberedskapen.

Ansvaret for etablering av slepebåtberedskap tilligger Fiskeri- og kystdepartementet. Fremskaffelse av fartøy til kystvakttjeneste er først og fremst basert på Kystvaktens behov. Således er de nye fartøyene til indre kystvakt ikke bygget primært som en slepebåt, men som et funksjonelt kystvaktfartøy. Disse fartøyene vil derfor ha begrensninger i forhold til et fartøy bygget kun for slepeoppdrag. Fartøyene vil, med en slepekraft på 32 tonn bollard pull, likevel ha en bedre kapasitet enn de fartøy som fases ut.