Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:128 (2007-2008)
Innlevert: 26.10.2007
Sendt: 29.10.2007
Besvart: 06.11.2007 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På OLFs årskonferanse skrøt statsråden av Statkrafts to gasskraftverk i Tyskland, til tross for at de er uten CO2-håndtering. Statsråden sa at gasskraftverk i Tyskland reduserer CO2-utslipp, ved å erstatte kullkraftverk. Statsråden sa samtidig at gasskraftverk i Norge øker CO2-utslipp, fordi alternativet er vannkraft. Norge er tilknyttet et europeisk kraftmarked, hvor marginalprodusentene er kullkraftverk.
Mener statsråden at et gasskraftverk i dag medfører redusert bruk av vannkraft fremfor redusert import av kullkraft?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det nordiske og nord-europeiske kraftmarkedet er bundet sammen i et felles kraftmarked gjennom overføringslinjene for strøm. Markedet blir ytterligere integrert gjennom overføringskabelen til Nederland, NorNed, som kommer i drift i disse dager. Det er riktig at samspillet mellom disse markedene medfører at for eksempel økt vannkraftproduksjon i våtår i Norge kan bidra til å redusere utslippene i andre land, dersom fossilbasert produksjon reduseres tilsvarende.

Når det gjelder bygging av ny produksjonskapasitet har jeg uttrykt at det er positivt at de europeiske landene som tradisjonelt har basert sin grunnlastproduksjon på kullkraft, velger utbygging av gasskraft. Muligheten til en slik overgang fra kull- til gasskraft vil trolig være en viktig måte å redusere utslippene fra elsektoren på i disse landene, sammen med en økt satsing på fornybar elektrisitet. Når det gjelder den norske kraftforsyningen har vi et annet utgangspunkt, med en nær utslippsfri elektrisitetsproduksjon. Med de høye mål som Regjeringen har satt seg når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp er det naturlig at vi tilstreber at ny produksjonskapasitet skal ha så lave utslipp som mulig.