Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:133 (2007-2008)
Innlevert: 29.10.2007
Sendt: 30.10.2007
Besvart: 12.11.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden bidra til at Kystmuseet i Sør-Trøndelag settes i stand til å opprette en varig stilling som havbrukskonservator?

Begrunnelse

Kystmuseet i Sør-Trøndelag, lokalisert på Hitra, er tildelt et nasjonalt ansvar for å sikre kunnskapen om hvordan den moderne havbruksnæringa har vokst frem i Norge.
Museet har søkt KKD om midler for å opprette en varig stilling som havbrukskonservator - den første i sitt slag i Norge - tilknyttet museets samarbeid med havbruksnæringen om å etablere Ægir-norsk havbruksmuseum som en integrert del av Kystmuseet. Stillingen har så langt vært finansiert som et spleiselag mellom fylkeskommunen, Hitra kommune og diverse næringsaktører, men dette er ingen varig løsning. Etter det undertegnede kjenner til, har Sør-Trøndelag fylkeskommune hatt finansiering av en slik stilling som topp prioritet overfor ABM-utvikling og KKD gjennom flere år.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I de senere årene har prinsippene for museumsreformen om regional konsolidering vært styrende for fordelingen av friske midler på museumsfeltet. Jeg er kjent med at Kystmuseet i Sør-Trøndelag har søkt om økte driftsmidler til en havbruks-konservatorstilling. Hvis museene i Sør-Trøndelag vurderer konsolideringer der Kystmuseet inngår, vil departementet kunne vurdere nivået på tilskuddet på nytt.