Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:146 (2007-2008)
Innlevert: 01.11.2007
Sendt: 01.11.2007
Besvart: 08.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Skattedirektoratet har svart på brev fra Datatilsynet om utlevering av bompasseringsopplysninger til kontroll av ligningen. Vegdirektoratet er ansvarlig for tilsyn med bompengeselskapene i Norge, herunder selskapenes systemer og praksis for lagring av opplysninger og utlevering av opplysninger. Bruk av elektroniske betalingssystemer bør ikke medføre lagring og utlevering av data.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at opplysninger om passering i bomselskap ikke utleveres til ligningsvesenet?

Begrunnelse

Datatilsynet på sin side har på grunnlag av brev fra Skattedirektoratet sendt brev til Statens vegvesen der Datatilsynet konkluderer med at lagring av personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen - jfr personopplysningsloven § 28 - er ulovlig.
Jeg håper at statsråden vil sørge for å stoppe ulovlig datalagring i bomselskapene, da slik datalagring også kan medfører at data utleveres ulovlig til andre etater.
Datatilsynets behandling av dette spørsmålet starter med brev av 24.1.2007 som Skattedirektoratet først besvarer 8.10.2007.
Innsigelsene fra Datatilsynet tas åpenbart ikke på alvor av skattemyndighetene.
Jeg håper at statsråden tar henvendelsen og synspunktene fra Datatilsynet langt mer alvorlig enn Skattedirektoratet, på bakgrunn av at det er Samferdselsdepartementet som behandler og anbefaler søknader om bompengefinansiering som altså kan medføre at passeringer registreres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Denne saken har mange problemstillinger og berører flere departementer - i første rekke Finansdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Saken er nå til vurdering blant berørte departementer. Jeg må derfor komme tilbake til saken når den er avklart.