Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:149 (2007-2008)
Innlevert: 01.11.2007
Sendt: 02.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Komunale omsorgsboliger utsettes over tid for slitasje, blant annet som følge av bruk av forflytningshjelpemidler o.l.
Hvilke krav kan mennesker som flytter inn i kommunale omsorgsboliger ha til standard på omsorgsboligen, både når det gjelder tidsmessighet og standard på overflater og inventar?

Begrunnelse

Mennesker som trenger omsorgsbolig, får ofte tildelt en bolig, uten å ha mulighet til å velge hvilken, eller hvor den er plassert. Det betales leie, og leietaker har derfor liten interesse i å betale for å heve standard eller stå for oppussing selv.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Vedlikehold av kommunale omsorgsboliger er et kommunalt ansvar. Det kommunale ansvaret er det samme for kommunale omsorgsboliger som for andre boliger som kommunene leier ut. Selve leieforholdet reguleres av husleieloven. § 2-2 i loven inneholder alminnelige bestemmelser om hvilken tilstand husrommet skal være i ved overlevering. Husrommet skal ved overlevering være i samsvar med de krav som følger av leieavtalen. Er ikke annet avtalt, skal husrommet med tilbehør ved overleveringen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand.

Omsorgsboliger bygd med tilskudd fra Husbanken skal tilfredsstille de bygningsmessige kravene som stilles, bl.a. skal de være universelt utformet og kunne fungere som arbeidsplass. Husbanken har imidlertid ikke ansvar for forvaltningen av disse boligene, f.eks. i forhold til vedlikehold.