Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:153 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 02.11.2007
Besvart: 12.11.2007 av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Har ministeren en oversikt over hvor stor forskjell det er på kommunene og fylkeskommunene i Norge når det gjelder for sen betaling, og hva vil kommunal- og regionalministeren gjøre for at de dårligste betaler raskere?

Begrunnelse

Ifølge en undersøkelse kreditthåndteringsselskapet Intrum Justitia har foretatt, så viser det seg at norske kommuner og fylkeskommuner i gjennomsnitt betaler ca. 9 dager etter forfall.
Kommunenes kunder får i snitt betalt etter 30,1 dager. Til sammenligning betaler forbrukere 8,7 dager hurtigere.
Ved flere tilfeller kan det ta opptil 60 dager før regningen betales, noe som kan få fatale konsekvenser for f.eks. bedrifter som sliter med likviditeten. Det er et tankekors at det offentlige kan være medvirkende årsak til konkurs.
Det skulle derfor vært interessant å få rede på hvor stor forskjell det er på de ulike kommunene og fylkeskommunene. Videre om det er forskjell på avtaler og betingelser de ulike kommuner og fylkeskommuner setter til leverandører.
Rent prinsipielt er dette en interessant problemstilling med tanke på at de ganger bedrifter eller innbyggere er sent ute med betaling av skatt/avgift, så krever det offentlige skyhøye gebyrer og renter.
Det er også et tankekors med tanke på at kommunenes økonomi har blitt styrket de senere år, så det er nærliggende å tro at treg betaling enten skyldes for stort byråkrati / for mange personer inne i bildet, dårlige rutiner eller rett og slett spekulasjon om å tjene penger på det.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Kommuner og fylkeskommuner er selvstendige juridiske enheter som kan inngå avtaler med leverandører av varer og tjenester. Jeg er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner inngår avtaler med betalingsfrister som ivaretar de interne prosesser som er nødvendig i kommuner og fylkeskommuner. Det er viktig å sikre at utbetalingene skjer på en betryggende økonomisk og en etisk forsvarlig måte. Det er også viktig at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine forpliktelser i avtaleforhold med andre. Dette inkluderer også de forpliktelser som kontrakten inneholder om konsekvenser ved ikke å betale til rett tid, for eksempel gjennom bruk av forsinkelsesrenter.

Vi har ingen samlet oversikt over når kommuner betaler sine forpliktelser. Dette er et forhold mellom to selvstendige parter som jeg mener er tilstrekkelig ivaretatt gjennom privatrettslige regler.

Jeg har tillit til at kommunesektoren fremstår som en seriøs avtalepartner. I den grad det er kommuner og fylkeskommuner som ikke oppfyller inngåtte avtaleforhold, vil jeg oppfordre disse kommunene og fylkeskommunene til å utøve profesjonalitet ved avtaleinngåelser og respekt for inngåtte avtaler.