Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:154 (2007-2008)
Innlevert: 02.11.2007
Sendt: 05.11.2007
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 09.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I en valgkamppreget lederartikkel i Nationen 8. september skriver avisen om beskatningsregimet på norsk sokkel at "De betingelser som ble satt til private aktører på sokkelen, ville ikke være mulig innenfor dagens juridiske regime innen EØS og WTO."
Er statsråden enig i at det eksisterer betingelser for oljeselskapene på norsk sokkel som er i strid med dagens juridiske regime innen EØS og WTO?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det går fram av den nevnte lederartikkelen at den saken spørsmålet knytter seg til gjelder Fremskrittpartiets programfesting av at hjemfallsretten i vannkraftsektoren bør oppheves. Dette synes å ha ledet til en diskusjon om hvorvidt hjemfallsretten kan erstattes av skatteregler for kraftproduksjon som favoriserer offentlige eierinteresser framfor private. Det blir i denne forbindelsen trukket en parallell til skattesystemet for olje- og gassproduksjon på kontinentalsokkelen. Lederartikkelen synes å mene at de juridiske regimer innen EØS og WTO vil være til hinder for visse skatteregler i kraftsektoren som Fremskrittspartiet angivelig ønsker. Jeg går ikke inn i den diskusjonen, men for å svare på det spørsmålet som stilles til statsråden av stortingsrepresentant Tord Lien:

Etter min oppfatning er skatteregimet for oljeselskapene på norsk sokkel ikke i strid med dagens juridiske regime innen EØS og WTO.