Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:169 (2007-2008)
Innlevert: 06.11.2007
Sendt: 07.11.2007
Besvart: 14.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Sikkerhetspsykiatrien ved Hjelset i Molde skal legges ned og flyttes til Sunnmøre. De ansvarlige ved Hjelset har erklært unntakstilstand fra mandag forrige uke. Mange mener det som skjer på Hjelset er i strid med signaler som er gitt om å satse på psykiatrien. Det er enighet om at tilbudet på Hjelset fungerer utmerket og at Nord-Møre trenger kapasiteten på Hjelset. I et brev fra de ansatte påpekes det at konsekvensene kan bli dramatiske.
Vil statsråden ta en gjennomgang og fastslå hva som er situasjonen?

Begrunnelse

I Romsdals Budstikke har det vært store oppslag om nedleggelse av sikkerhetsposten på Hjelset. Det påpekes at samfunnet trenger sikkerhet mot farlige, syke pasienter og at også de ansatte i helsevesenet trenger sikkerhet. Behovet for plasser i sikkerhetspsykiatrien er stort bl.a. på grunn av flyktninger som kommer til Norge fra krigsherjede områder. Det er grunn til å tro at tilbudet på Hjelset må opprettholdes i tillegg til tilbud som bygges opp på Sunnmøre. Også personalet og administrasjonen på Hjelset har reagert sterkt mot forslaget om nedleggelse og har innført unntakstilstand. Det er derfor nødvendig at statsråden ser nærmere på saken og vurderer om dette forslaget bør gjennomføres.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at det ikke skal legges ned sikkerhetsplasser i Møre og Romsdal fylke, men at planene innebærer at en andel av sikkerhetspsykiatrien i Helse Nordmøre og Romsdal overføres til Helse Sunnmøre. Helse Midt-Norge har forsikret meg om at den totale kapasiteten blir opprettholdt, og Helse Nordmøre og Romsdal får beholde egen kapasitet. Helse Midt-Norge opplyser at de dermed får en relativ styrking av det regionale sikkerhetstilbudets kapasitet; bl.a. fordi Helse Nord etablerer egne tilbud og ikke lenger vil leie plasser av Helse Midt- Norge RHF.

Jeg har videre fått opplyst at planene ikke trer i kraft før 2009, og uansett ikke før Helse Sunnmøre HF har et fullt forsvarlig tilbud. Helse Midt-Norge forsikrer at alle pasienter vurderes individuelt, og at faglige prinsipper og juridiske krav vil bli fulgt. Helse Midt-Norge sin vurdering er således at planene ikke medfører noe dramatisk for pasienter med behov for sikkerhetsforsterket tilbud.

Helse Midt-Norge har understreket overfor meg at faglige synspunkter, også fra avdelingen på Hjelset, har kommet fram i prosessen, og at administrasjonen i Helse Nordmøre og Romsdal har deltatt ansvarlig og konstruktivt i planarbeidet og støtter fullt ut opp om de vedtak som er fattet. Situasjonen som representanten Nesvik refererer til, er en sak mellom ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal og ansatte ved sikkerhetsavsnittet. Slik saken står nå er det ledelsen i helseforetaket som må håndtere denne.

Jeg vil forsikre meg om at Helse Midt Norge RHF ikke legger ned sikkerhetsplasser før nye plasser er etablert.