Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:192 (2007-2008)
Innlevert: 09.11.2007
Sendt: 12.11.2007
Besvart: 19.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Utformingen av anbudsvilkårene for anbudsruten Oslo-Røros er nå under utarbeidelse i Samferdselsdepartementet. Denne flyruten er livsnerven for fjellregionen og Røros som reiselivsdestinasjon og næringslivet for øvrig.
Vil samferdselsministeren sørge for at fjellregionen nå får et flytilbud som sikrer distriktets utvikling fremover, arbeidsplasser og reiselivet gjennom at det er vilkår i anbudsdokumentet om at en stiller med minimum 48 seters fly, formiddags- og kveldsruter fem dager i uken?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som det er slått fast i Soria Moria-erklæringen, vil regjeringen sikre et godt tilbud på kortbanenettet. Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med å utforme forpliktelser til offentlig tjenesteytelse som skal ligge til grunn for nytt anbud på regionale flyruter fra 1.4.2009. I den forbindelse har departementet bl.a. gjennomført en høringsrunde med de berørte fylkeskommunene der det har kommet inn mange gode innspill til arbeidet med å utforme anbudskriteriene. Jeg har merket meg de kravene som Sør-Trøndelag fylkeskommune har kommet med i den forbindelse for anbudsruten Oslo-Røros.

I tråd med vanlig praksis for statens flyrutekjøp vil Samferdselsdepartementet vurdere hvilke krav som skal settes i forpliktelsene som skal gjelde for hvert enkelt ruteområde som er omfattet av anbud. Det er flere ønsker om forbindelser og økt frekvens som må vurderes, og det er mange hensyn å ta. I og med at anbudet ikke er endelig utformet ennå, kan jeg dessverre ikke på nåværende tidspunkt si noe om hvilke krav som skal gjelde for flyruten Oslo-Røros. Dette vil først bli endelig fastsatt på tidspunktet forpliktelsene blir publisert i forbindelse med anbudsutlysningen, som jeg venter vil være på plass i løpet av første halvår 2008.