Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:206 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 16.11.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Bruken av ufrivillig deltid er stor innen offentlig forvaltning og spesielt i de regionale helseforetakene. Ufrivillig deltid har mange negative konsekvenser, og det hindrer likestilling.
Hva vil statsråden gjøre for å bli kvitt den utstrakte bruken av ufrivillig deltid i de regionale helseforetakene?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten påpeker i sitt brev er bruken av deltidsstillinger stor innenfor helseforetakene. Jeg ba derfor de regionale helseforetakene i foretaksmøtet 2007 om å kartlegge omfanget, og tallmaterialet viser at det varierer fra 33,1 % og opp til 45,8 % mellom regionene. Det understrekes at tallmaterialet ikke spesifiserer bruk av "ufrivillig" deltid, men kun omhandler det totale antall deltidsstillinger.

Som følge av føringene fra foretaksmøtet 2007 har flere av helseregionene, herunder Helse Vest RHF, gjennomført undersøkelser for å avklare hvor stor andel av deltidsstillingene som er ufrivillig. Tallmaterialet fra Helse Vest RHF viser at nærmere 30 % av de deltidsansatte ønsker større stillingsbrøk, og foretaket har som følge av dette startet en prosess for å øke stillingsbrøkene der de ansatte ønsker dette.

Jeg er helt enig med representanten i at ufrivillig deltid har negative konsekvenser for de ansatte og at det kan hindre likestilling. Jeg vil derfor i foretaksmøtet for 2008 følge opp føringene fra 2007 og sikre at de regionale helseforetakene arbeider målrettet for å redusere bruk av ufrivillig deltid.