Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:210 (2007-2008)
Innlevert: 13.11.2007
Sendt: 14.11.2007
Besvart: 28.11.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Med en telefonsamtale i dag 13. november kunne jeg få opplyst at på 1 ukes leveringstid kunne vi få kjøpe 25. stk. pansrede klasse B-6 Toyota Landcruisere/Hilux til en rimelig pris levert Afghanistan.
På grunnlag av den siste tids hendelser og vår fortsatte tilstedeværelse i lang tid fremover, vil dette, eventuelt andre tilsvarende tilbud kunne være noe statsråden vil se nærmere på i påvente av de biler som kommer i slutten av 2008?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime 24. oktober 2007 stilte jeg spørsmål om standarden og sikkerheten på de hjulgående kjøretøyer våre soldater bruker i Afghanistan. Jeg mener fortsatt at disse ikke er gode nok både når det gjelder standard og ikke minst sikkerhet. På svar fra statsråden fikk jeg høre at det er et prosjekt for innkjøp av inntil 110 nye pansrede kjøretøy av typen Iveco, men at disse ikke kan leveres før i siste halvdel av 2008.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvarsdepartementet er svært opptatt av sikkerheten til våre soldater og offiserer i Afghanistan. Den tragiske hendelsen i Meymaneh nylig der en soldat ble drept viser hvor viktig dette spørsmålet er.

Det er ikke alle av Forsvarets kjøretøy i Afghanistan som er pansrede, og det benyttes derfor en blanding av både "sivile" og militære kjøretøy, bl.a. Toyota Landcruiser og Iveco. Av sistnevnte type er det allerede 16 kjøretøy på plass i Afghanistan. For å øke dette antallet har Forsvarsdepartementet godkjent et prosjekt for anskaffelse av inntil 110 nye Iveco-kjøretøy av samme type. Leveringstiden for disse kjøretøyene er imidlertid lang, og det kan ikke påregnes leveranser før i siste halvdel av 2008. Forsvarsdepartementet undersøker derfor mulighetene for å "kjøpe seg inn" i andre lands produksjonslinjer hos leverandører av pansrede kjøretøy. Det konkrete tilbudet, som det vises til i spørsmålet, er bl.a. en del av de vurderingene som akkurat nå gjøres i departementet.

Undersøkelsene så langt tyder på at et mindre antall kjøretøy muligens kan leveres innen mai 2008. Dette er da kjøretøy som vil ha samme beskyttelsesnivå som de Iveco-ene som allerede er tatt i bruk, dvs. de er både håndvåpen- og minebeskyttet.

Forsvarsdepartementet vil ta stilling til ytterligere anskaffelser av pansrede kjøretøy svært raskt. Hvorvidt dette blir kjøretøy av typen Iveco og/eller Toyota er blant de alternativer som vurderes.