Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:228 (2007-2008)
Innlevert: 15.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 22.11.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Er statsråden enig i at man på sikt bør innføre en ordning hvor alle må etterspørre telefonkatalogen for å motta den, og ønsker statsråden som et skritt på vegen, å medvirke til at også bedrifter på en enkel måte kan reservere seg mot å motta telefonkatalogen?

Begrunnelse

Telefonkatalogen skaper et unødvendig avfallsproblem. Ifølge Naturvernforbundet blir syv av ti telefonkataloger kastet ubrukt. Man opplever en overgang til bruk av opplysingen, Internett og sms-tjenester. Dette samsvarer godt med en artikkel i Dagens Næringsliv 12. november hvor det fremgikk at Bergen Interkommunale Reservasjonsselskap så seg nødt til å annonsere i avisen for å få folk til å ta plasten av de nye katalogene før de ble kastet. Påtrykket av nye kataloger skapte problemer for avfallsselskapet. Som privatperson er det i dag mulig å reservere seg mot å motta telefonkatalogen over Eniros internettsider. Tilsvarende muligheter er ikke like tilgjengelige for bedrifter.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg mener det er viktig for folk å ha tilgang til en oversikt over andres telefonnummer. En slik oversikt har tradisjonelt vært utgitt i form av trykt katalog. Telenor har i henhold til avtale inngått i 2004 med Samferdselsdepartementet under daværende samferdselsminister plikt til å distribuere katalogen i trykt form til de som ikke har reservert seg mot å få en slik katalog.

Avtalen med Telenor gjelder den vanlige telefonkatalogen og omfatter ikke Gule Sider eller Ditt Distrikt. Departementet har ingen hjemmel til å forby noen å utgi kataloger på egen hånd dersom de ønsker det.

Departementet mente at det var for tidlig å gå bort fra katalog i trykt form, og avtalen omfatter derfor både trykte kataloger og katalogopplysninger over Internett. På bakgrunn av begrunnede spørsmål fra miljøorganisasjoner ba departementet Telenor 20.03.2007 om å forbedre reservasjonsløsningen sin gjennom følgende tiltak:

- Sikre tilgang til reservasjonslink fra Telenors hjemmeside

- Tydeliggjøring av reservasjonsordningen sammen med utsendte kataloger

- Epost til alle Telenors epostkunder

- Informasjonsbrev til alle Telenors fakturakunder (til sammen over 2 millioner epost og brev)

- Gi bedre opplæring og mer nøyaktige distribusjonslister til distributørene

Eniro, som utgir telefonkatalogen på vegne av Telenor, har også etablert et eget reservasjonsregister.

Telenor opplyser at de har valgt å informere andre teleaktører i det norske markedet om hvilke tiltak som er satt i gang. Hensikten er at andre tilbyderes kunder også skal få informasjon om distribusjonen og mulighet til å reservere seg mot å motta den trykte katalogen. Telenor er pålagt av departementet å evaluere tiltakene og de forbedrede reservasjonsløsningene etter ett driftsår, og gi departementet tilbakemelding om resultatene av denne evalueringen. Saken vil deretter bli vurdert igjen av departementet, bl.a. i lys av kommunikasjons- og miljømessige hensyn.

Når det gjelder adgangen for bedrifter til å benytte reservasjonsordningen på lik linje med privatkunder, opplyser Telenor følgende:- Store bedrifter, dvs. bedrifter som mottar flere enn ti kataloger, blir oppringt av Eniro med spørsmål om hvor mange kataloger de ønsker. Bedriftene kan da si fra om dette.

- Enkeltmannsforetak som drives hjemmefra kan reservere seg på samme måte som enkeltpersoner ved hjelp av Eniros hjemmeside.

- Småbedrifter, dvs. bedrifter som mottar færre enn ti kataloger: Telenor opplyser at man i nåværende reservasjonsordning ikke har fanget opp disse med en egen reservasjonsløsning. Bedriftene kan imidlertid selv ringe Eniros sentralbord for å reservere seg. Denne ordningen er bl.a. gjort kjent gjennom magasinet Trigger som distribueres til alle bedrifter og foretak som er kunder hos Telenor. Telenor opplyser videre at de i nær fremtid skal ha et møte med Eniro med sikte på å forbedre reservasjonsløsningen også for denne typen bedrifter. Samferdselsdepartementet vil be Telenor sørge for at en reservasjonsløsning tilbys og markedsføres også overfor denne kundegruppen.