Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:237 (2007-2008)
Innlevert: 16.11.2007
Sendt: 16.11.2007
Besvart: 23.11.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): I Nationen 12. april i år uttalte energiminister Enoksen: "Et forslag til nytt industrikraftregime vil komme i revidert nasjonalbudsjett." I Stortingets spørretime 16.05.07 hevdet næringsministeren at han anså Enoksens løfte som innfridd.
Står statsråden fast ved dette, og kan statsråden i så fall gi en beskrivelse av dette industrikraftregimet og hvordan det er kommunisert til industrien, samt industriens respons?

Begrunnelse

Referat fra spørretimen 16.05.07:

Ketil Solvik-Olsen (FrP) [10:24:34]: [...]
Jeg siterer fra Nationen 12. april i år, der energiminister Enoksen sier:

"Et forslag til nytt industrikraftregime vil komme i revidert nasjonalbudsjett."

Dette er ikke så vanskelig å forstå. Alle er klar over at Regjeringen jobber med dette. Det vi etterlyser, er resultatene som Regjeringen lenge har lovet, men som den ikke har levert. Spørsmålet er da forbilledlig enkelt:
Mener statsråden at energiminister Enoksens løfte i Nationen har blitt innfridd?

Statsråd Dag Terje Andersen [10:25:40]: Ja, det mener jeg selvfølgelig. [...]

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Regjeringen arbeider med å finne gode kraftløsninger for kraftintensiv industri. Olje- og energidepartementet er hovedansvarlig for håndteringen av denne saken. I Revidert nasjonalbudsjett 2007 sa regjeringen at vi ville arbeide videre med saken og ha en dialog med EFTAs overvåkingsorgan ESA. Dette framhevet jeg også i mitt innlegg i Stortingets spørretime 16. mai i år.

Regjeringen erkjenner at det innenfor rammen av EØS-avtalen er svært vanskelig å innføre egne, norske ordninger som gir den kraftintensive industrien fordeler av betydning. Vi arbeider videre med saken og har kontakt med industrien om dette.

Jeg viser forøvrig til olje- og energiministerens svar av 15.10.2007 på spørsmål nr. 39 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bente Thorsen.