Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:252 (2007-2008)
Innlevert: 19.11.2007
Sendt: 20.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Norske tollregler favoriserer import av usunn jukseost (analog ost) basert på palmeolje, fremfor ekte ost som er sunnere, ifølge VG mandag 19. november. Det er særlig såkalte pizza- og tacotoppinger som inneholder planteoljer istedenfor melk.
Vil finansministeren på bakgrunn av dette redusere tollen på ekte ost, slik at ikke usunt kosthold favoriseres av tollavgiftene?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Av hensyn til importvernet for landbruksvarer er det for sentrale norske jordbruksprodukter, som for eksempel ost, fastsatt tollsatser på et nivå som sikrer avsetning av norske produkter på det innenlandske markedet.

For ost er ordinært tollnivå i størrelsesorden 25-27 kr/kg. Det er likevel en betydelig import av ost til Norge på i størrelsesorden 7500 tonn årlig. EU har en tollfri kvote for import til Norge på 4500 tonn. Det importeres også betydelige mengder ost til full toll.

Den såkalte analogosten inneholder plantefett som gjør at tollsatsen ved import av slik ost til Norge er lavere. Plantefett har ikke tilsvarende beskyttelsesbehov som melkefettet i ordinær ost. Importen til Norge av analogost kommer i hovedsak fra EU og tollsatsene er regulert i Protokoll 3 til EØS-avtalen. Tollsatsen avhenger av størrelsen på innholdet av plantefett i analogosten. Jo høyere innhold av plantefett, jo lavere toll. Analogost har et noe annet bruksområde enn andre oster, og brukes bl.a. i bearbeidede matvarer som pizza.

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt fram forslag om at tollsatsene for ost skal ligge fast også i 2008, jfr. St.prp.nr.1 (2007-2008) Skatte-, avgifts og tollvedtak.