Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:260 (2007-2008)
Innlevert: 21.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 26.11.2007 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Ser statsråden at dette er en sikkerhetstrussel mot de ansatte, og hvilke tiltak mener statsråden bør iverksettes for å hindre at slike bilder/opplysninger er tilgjengelig?

Begrunnelse

Det har nå kommet frem informasjon om at en på Gule Sider kan laste ned bilder av norske fengslers bygningsmasse og beliggenhet. Dette er helt uakseptabelt og en trussel for ansatte i fengslene. At slike opplysninger ligger fritt ute på nettet til nedlastning er svært uheldig, da de kan brukes i forbindelse med en fluktplanlegging.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Generelt vil jeg si at det er uheldig at denne typen detaljerte bilder av fengsler er tilgjengelig på internett. Dette er ikke et nytt fenomen. Også internasjonale aktører leverer oversiktsbilder av norske fengsler, dog ikke av samme kvalitet. Slik informasjon kan være til hjelp ved lovbrudd som inntrengning i anstalt, innsmugling av narkotika for å nevne noen eksempler.

Imidlertid kan denne typen informasjon innhentes på flere måter ikke minst ved at disse arealene er tilgjengelig for innsyn blant annet ved besøk og gjennom samtaler med tidligere innsatte. Kriminalomsorgen vektlegger sikkerhetstiltak som ikke kan identifiseres på en slik måte. Dette sett i sammenheng med at antall rømninger fra norske fengsler er relativt lavt, medfører at jeg for tiden ikke ser behov for nye tiltak.