Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:263 (2007-2008)
Innlevert: 21.11.2007
Sendt: 21.11.2007
Besvart: 27.11.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): 3 nære slektninger til Thuan Nguyen, som leder menneskerettighetskomiteen for Norsk Vietnamesisk Senter, ble fengslet 17. november i Saigon, Vietnam. Fengslingen synes å være en ren hevn for det arbeidet Thuan Nguyen gjør for et fritt og demokratisk Vietnam.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å få frigitt de tre slektningene til Thuan Nguyen, og hvordan kan Norge bedre beskytte norske statsborgere som arbeider for et demokratisk Vietnam?

Begrunnelse

De arresterte er:
Navn: Nguyen The Vu, 30 år, salgskonsulent.
Navn: Nguyen Viet Trung, 28 år, grafisk designer, Vus bror
Navn: Nguyen The Khiem, 18 år, Student, Vus lillebror.
Dessuten ble Vus 2 andre brødre tatt inn til avhør den 20.11.07 i Phan Thiet, Binh Thuan.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg har gjennom vår ambassade i Hanoi fått opplyst fra vietnamesiske myndigheter at tre utenlandske statsborgere ble arrestert i Ho Chi Minh City mandag 17. november 2007. De tre er: Mr. Truong Leon fra USA, Ms. Nguyen Thi Thanh Van fra Frankrike og Mr. Somsak Khunmi fra Thailand. De tre ble etter det vi kjenner til arrestert sammen med de tre vietnamesiske borgerne som det vises til i representanten Gitmarks brev. Fra vietnamesiske myndigheter er det offisielt bekreftet at de tre utenlandske borgerne sitter i varetekt. Det blir opplyst at eventuell tiltale mot de tre vil bli tatt ut så snart etterforskningen er avsluttet.

Det er foreløpig ikke opplyst noe offisielt om arrestasjonen av de tre vietnameserne. Ifølge uoffisielle opplysninger antas imidlertid at også disse er under etterforskning. Den ene av de tre skal nå ha blitt løslatt.

De berørte ambassader (USA, Frankrike og Thailand) har så langt ikke kommet i kontakt med sine respektive borgere. Vår ambassade i Hanoi holder løpende kontakt med de berørte ambassadene for å få informasjon om saken, inkludert situasjonen for de personene det refereres til i representant Gitmarks brev.

Siden årsskiftet har menneskerettighetssituasjonen i Vietnam opplevd et alvorlig tilbakeslag. Norge har siden nyttår både alene og sammen med andre land, foretatt eller overlevert til sammen ti henvendelser og protester mot den negative menneskerettighetsutviklingen i landet. Vi har også vært til stede ved rettssaker, herunder rettssaken mot den katolske presten fader Ly, og har besøkt den buddhistiske munken og UBCV-lederen Thich Quang Do. Jeg viser forøvrig til min redegjørelse for Stortinget 1. juni 2007 om menneskerettighetssituasjonen i Vietnam.

Norge har siden 2003 hatt en egen menneskerettighetsdialog med Vietnam. Hovedformålet er å styrke gjennomføringen av landets menneskerettighetslovverk. Dialogen gir også anledning til å ta opp konkrete menneskerettighetssaker, fra begge sider. Fra norsk side trekker vi inn kompetanse og ekspertise fra forskjellige fagmiljøer, rettsvesen og frivillige organisasjoner. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å gå i dybden på konkrete, alvorlige problemstillinger. Under dialogmøtet mellom Norge og Vietnam i Oslo i januar i år tok statssekretær Raymond Johansen opp problemstillinger knyttet til bl.a. menneskerettighetsforsvarere, samvittighetsfanger, ytringsfrihet, medias rolle, demokratiutvikling, dødsstraff og religionsfrihet. Dette er tunge og viktige temaer som vi fra norsk side vil fortsette å ta opp med Vietnamesiske myndigheter.