Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:272 (2007-2008)
Innlevert: 22.11.2007
Sendt: 23.11.2007
Besvart: 30.11.2007 av barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Vil barne- og likestillingsministeren sørge for at departementets anbefaling om www.blikk.no og www.gaysir.no som ressurser for skoleelever bortfaller så lenge disse har direkte adgang til annonsører som selger og synliggjør grov pornografi?

Begrunnelse

Ifølge avisen Magazinet anbefaler Barne- og likestillingsdepartementet nettstedene www.blikk.no og www.gaysir.no som ressurser for skoleelever. Begge websidene har direkte adgang til annonsører som selger og synliggjør grov pornografi. Bare ved hjelp av et tastetrykk på PC-en er man inne på nettsider med grov porno. Pornolinkene ligger godt synlig på forsiden av nettstedene og må ha vært kjent for departementet som har vedtatt anbefalingene. FrP mener at når det offentlige anbefaler resurser som samfunnsinformasjon, må man også være nøye på hva som ligger inne på disse sidene.

Manuela Ramin-Osmundsen (A)

Svar

Manuela Ramin-Osmundsen: Det er vanskelig å svare på dette spørsmålet siden det ikke er en referanse til i hvilken sammenheng Barne- og likestillingsdepartementet skulle ha kommet med en slik anbefaling. Etter det jeg kjenner til har ikke departementet anbefalt skoleelever å bruke nettstedene til Blikk og Gaysir.

I november 2006 skrev statsråd Bekkemellem et brev til 13 kommuner der hun oppfordret kommunene til å utarbeide en handlingsplan for bedre levekår for lesbiske, homofile og bifile. Her viser statsråden først og fremst til Likestillings- og diskrimineringsombudet som en kilde der kommunene kan hente ideer i sitt arbeid med å utforme planer for en bedre hverdag for lesbiske og homofile. De to nevnte nettstedene sammen med nettstedet til Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring er nevnt som andre aktuelle kilder. Dette brevet gikk ikke til landets skoler eller skoleelever.

Som statsråd for barn og ungdom er jeg svært opptatt av at de skal ha gode nettvaner. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har videreutviklet og befestet ung.no, som nettportalen for offentlig informasjon rettet mot ungdom, med midler fra departementet. Her blir også temaer om seksualitet tatt opp på en seriøs måte.

Tiltaksplan - Barn, unge og Internett, har vært aktiv siden 2001, og skal bidra til at barn, unge og familier kan benytte Internett på en trygg måte. Planen er en del av det internasjonale prosjektet Safety, Awareness, Facts and Tools, SAFT. Tiltaket har hatt stor oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt, og har utviklet svært gode og nyttige nettsider til hjelp for barn, ungdom, foreldre og skoleverket for trygg og fornuftig nettbruk.